Openstelling Handelsregister

In Nederland is, in tegenstelling tot de ons omringende landen, het handelsregister gesloten. Ondanks dat het handelsregister een 'openbaar register' is, kun je alleen maar informatie opvragen als je er voor betaalt. De kosten die de Kamer van Koophandel in rekening brengt zijn bovendien ver boven de marginale kosten.

In landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk maar ook in België, Noorwegen en Denemarken, gelooft de overheid dat de waarde van het handelsregister niet zit in het vragen voor een bijdrage per opgevraagd document maar in het volledig openstellen ervan. Zo heeft de Britse premier David Cameron ervoor gezorgd dat iedereen gratis toegang heeft tot informatie over bedrijven. Companies House, is vorig jaar gestopt met het innen van gelden voor elke aanvraag en heeft de data ontsloten. Dat is niet alleen goed voor innovatie, economie, handel en investeringen, maar ook omdat het helpt bij het aanpakken van belastingontwijking en fraude.

In Nederland wordt de Kamer van Koophandel gefinancierd vanuit de begroting van Economische Zaken met publieke middelen en door de verdiensten uit kosten die ondernemers verplicht moeten maken bij inschrijving en de prijs die iedereen voor informatie uit dit 'openbare register' moet betalen. En terwijl het tijd is dat Nederland het voorbeeld van de ons omringende landen gaat volgen, zetten de ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie middels een wijziging van de Handelsregisterwet juist vele stappen achteruit.

Ondanks dat de Algemene Rekenkamer heeft aanbevolen dat het kabinet zo min mogelijk tarifering toepast op het Handelsregister, maakt het kabinet in dit wetsvoorstel voor de Kamer van Koophandel een voorbehoud op het databankenrecht. En terwijl lagere overheden niet ‘direct’ meer betalen voor informatie uit het Handelsregister krijgen belastingbetalers en ondernemers de rekening twee keer.

Met het monopoliseren van publieke informatie verstoort de Kamer van Koophandel de markt. Ze monopoliseert deze informatie waardoor bedrijven, ondernemers en anderen niet eenvoudig over gegevens kunnen beschikken uit het Handelsregister. Daarom dringen wij er bij het kabinet op aan om het Handelsregisterwet uit 2007 te moderniseren. Het Handelsregister moet als basis register authentiek en publiek toegankelijk zijn. Juist het openstellen van de data opent de weg naar innovatie, versterkt de economie en verbetert de handel.