Geef vergeten groepen Nederlanders een rol in opvang van vluchtelingen

Door de urgentie van het vluchtelingenprobleem lijkt momentum te ontstaan voor een gastvrijer onthaal van vreemdelingen in ons land. Sympathiserende media-aandacht en vele warme initiatieven getuigen daarvan. Dit is vanuit menselijk perspectief zonder meer een mooie ontwikkeling.

Maar laten we scherp blijven en vooral ook vooruitzien. Er zullen groepen zijn die deze ontwikkeling - begrijpelijk - met gemengde gevoelens zullen bekijken. Groepen die zich nu al langere tijd niet of onvoldoende gezien voelen, bijvoorbeeld mensen die ongewild van een uitkering leven, eenzame ouderen of Marokkaanse jongeren die, met al hun energie en talenten, steeds maar geen baan kunnen vinden. Het zou mooi zijn, denk ik, als ook deze groepen een rol konden krijgen in de opvang en integratie van vluchtelingen.

Ik denk aan bestaande initiatieven zoals opvang in gastgezinnen of samen aan tafel, maar vooral ook aan coaching, praten, Nederlandse les, samen dingen doen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Ook mensen die graag willen, kunnen een zetje nodig hebben. Je zou hen misschien via leiders en vertegenwoordigers kunnen bereiken en stimuleren. De moskee, de kerk, het buurthuis, uitkeringsinstanties. Je zou hen in contact kunnen brengen met vluchtelingen. Gewoon met bussen ophalen en samenbrengen, met tolken erbij. Eerst ter ori├źntatie en als het wat lijkt.. ter zake. Dan zou het contact geformaliseerd moeten worden met een contract waarin staat: wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen. Tegenover die inzet - die toch in eerste instantie uit het hart komt - zou wel een redelijke vergoeding moeten staan. Je geeft wat en je krijgt wat, het is niet vrijblijvend!

De gemeente waar dit zich afspeelt moet dit allemaal faciliteren: met enkele verbindende personen die groepen samenbrengen en die faciliteiten, contracten en controle regelen, en met geld. Daarbij zouden goede idee├źn van vluchtelingen en hun buddy's beloond en ondersteund moeten worden, evt. door er werkgevers, ondernemers en/of geldschieters bij te betrekken.

Misschien is het idealistisch, maar ik denk dat we zo misschien meer kunnen aanpakken dan alleen het vluchtelingenprobleem.