Het associatieverdrag met Oekraïne

Op 6 april mogen we naar de stembus gaan voor een primeur in Nederland: een raadgevend (dus niet bindend) referendum. Het referendum gaat over een associatieverdrag (of associatie-overeenkomst) dat de Europese Unie in juni 2014 met Oekraïne gesloten heeft. Het gaat dus niet over toetreding tot de EU.

Wat zijn de doelen van dit verdrag? (met dank aan Europa-Nu)

  • het bevorderen van vrede en stabiliteit op regionaal en internationaal niveau
  • het versterken van economische en handelsrelaties zodat Oekraïne beter integreert in de Europese markt. Beide partijen moeten daardoor import- en exporttarieven afbouwen.
  • het intensiveren van de samenwerking op het gebied van justitie en veiligheid ter versterking van rechtsstaat, democratie en respect voor fundamentele rechten en vrijheden.

Wat staat er dan zoal in? (met dank aan Wikipedia)

  • De overeenkomst verplicht Oekraïne tot economische, gerechtelijke en financiële hervormingen om zijn beleid en wetgeving af te stemmen op die van de Europese Unie.
  • Oekraïne heeft toegezegd om geleidelijk te voldoen aan EU-normen voor techniek en consumenten.
  • De EU heeft toegezegd om Oekraïne te voorzien van politieke en financiële steun, toegang tot onderzoek en kennis en een voorkeurstoegang tot EU-markten.
  • De overeenkomst verplicht beide partijen ertoe om een geleidelijke convergentie te bevorderen met betrekking tot het Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid, het Europees Defensieagentschap, en verplicht to ratificatie, uitvoering en/of het overwegen partij te worden bij een groot aantal verdragen.

Wat vind jij? Stem jij voor het associatieverdrag op het referendum op 6 april?