Is Nederland een academische apartheidsdictatuur? Zo ja, willen we dat?

Academici hebben in Nederland vrijwel alle macht. Ruim negentig procent van de tweede kamer bestaat uit academici. De academische bazen bij de belangrijke politieke partijen zetten amper niet-academici op de kieslijsten. Het is dus beleid om niet-academici uit te sluiten van politieke macht. Dit is dezelfde beleidsmatige apartheid als vroeger in Zuid Afrika. Daar kon je tussen meerdere partijen kiezen, maar er stonden enkel blanken op de kieslijsten. In NL kan je tussen meerdere partijen kiezen, maar er staan enkel academici op de kieslijsten.

Mijn voorstel: hetzelfde percentage aan laaggeschoolden, middengeschoolden, hooggeschoolden en academici waaruit de maatschappij bestaat hoort ook in de tweede kamer te zitten. Dan is de volksvertegenwoordiging een echter volksvertegenwoordiging i.p.v. de academische apartheidsdictatuur die het nu is is.