Constitutionele toetsing door de rechter

Op dit moment is constitutionele toetsing door de rechter bij grondwet verboden. Dat betekent dat het niet mogelijk is voor een rechter om te toetsen of wetgeving in overeenstemming is met de grondwet. In de EU zijn er maar twee landen waar constitutionele toetsing niet mogelijk is: Finland en Nederland.

Dit voorstel is gebaseerd op het Voorstel Halsema en houdt in dat het mogelijk wordt voor de rechter - en uiteindelijk de hoge raad - om wetgeving te toetsen op overeenstemming met een aantal belangrijke grondrechten zoals die in de grondwet zijn vastgelegd. Het gaat hier dan om basis grondrechten zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, het kiesrecht, het recht op vrijheid van discriminatie, het recht op privacy e.d. en niet om bijvoorbeeld het recht op werkgelegenheid.